5199 Sayılı Hayvan Koruma Kanunu Hakkında Yapay Zeka Röportajı

5199 Sayılı Hayvan Koruma Kanunu Hakkında Yapay Zeka Röportajı

Türkiye'deki 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, Türkiye'de hayvanların korunmasını ve refahını sağlamak amacıyla 2004 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu kanun, hayvanların yaşam haklarını güvence altına alarak onlara zarar verilmesini engellemeyi amaçlar. İşte bu kanunun vatandaşların anlayabileceği şekilde ana maddeleri:

Genel Hükümler

 • Hayvanların Canlı Statüsü: Hayvanlar birer eşya değil, canlı varlıklardır ve bu nedenle onların yaşama hakkına saygı gösterilmelidir.
 • Zarar Verme Yasağı: Hayvanlara kötü muamele etmek, işkence etmek, aç bırakmak, aşırı çalıştırmak veya zarar vermek yasaktır.

Hayvanların Sahiplenilmesi ve Bakımı

 • Sahiplenme Sorumluluğu: Evcil hayvan sahipleri, hayvanlarının bakım, beslenme ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdür.
 • Veteriner Hizmetleri: Sahipler, hayvanlarının düzenli veteriner kontrollerini yaptırmak ve gerektiğinde tedavi ettirmek zorundadır.

Hayvanların Korunması ve Barınaklar

 • Barınaklar ve Rehabilitasyon Merkezleri: Belediyeler, sokak hayvanları için barınaklar ve rehabilitasyon merkezleri kurmak zorundadır. Bu merkezlerde hayvanların bakım ve tedavisi yapılır.
 • Acil Durumlar: Acil durumlarda hayvanların korunması ve tedavi edilmesi için gerekli önlemler alınmalıdır.

Eğitim ve Bilinçlendirme

 • Toplumsal Bilinç: Hayvan hakları konusunda toplumu bilinçlendirmek için eğitim programları düzenlenmelidir. Bu, okullarda hayvan hakları eğitimini de içerebilir.
 • Kamu Spotları: Hayvan haklarına ve hayvanlara iyi muameleye yönelik kamu spotları ve bilgilendirici yayınlar yapılmalıdır.

Cezai Hükümler

 • Para Cezaları: Kanuna aykırı davrananlara para cezası uygulanır. Örneğin, hayvanlara kötü muamele eden kişilere para cezası verilir.
 • Hapis Cezaları: Daha ciddi durumlarda, hayvanlara işkence eden veya öldüren kişilere hapis cezası verilebilir.

Hayvanların Ticari Amaçlarla Kullanımı

 • Evcil Hayvan Üretimi ve Satışı: Evcil hayvanların üretimi ve satışı, belirli kurallara bağlanmıştır. Bu kurallar, hayvanların refahını ve sağlığını korumayı amaçlar.
 • Hayvan Deneyleri: Hayvanlar üzerinde yapılan deneyler, etik kurallara uygun olarak gerçekleştirilmelidir ve mümkün olduğunca alternatif yöntemler kullanılmalıdır.

5199 sayılı Kanun, hayvanların haklarını ve refahını koruma konusunda önemli bir adım atmıştır. Bu kanun, toplumda hayvan sevgisini ve hayvanlara saygıyı artırmayı hedeflerken, hayvanların yaşam koşullarını iyileştirmek için gerekli yasal çerçeveyi sunar.

Kanunun detaylarına Resmi Gazete'den ulaşabilirsiniz.

Yasaklı ırklar ile ilgili 5199 sayılı kanun neler içerir?

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Yasaklı Irklar

 

Türkiye'deki 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, belirli köpek ırklarının sahiplenilmesi, bakımı ve dolaştırılması konusunda özel düzenlemeler içermektedir. Bu düzenlemeler, kamu güvenliğini sağlamak ve hayvanların kontrolsüz şekilde çoğalmasını engellemek amacıyla yapılmıştır. İşte yasaklı ırklar ve bu ırklarla ilgili önemli hükümler:

Yasaklı Köpek Irkları

5199 sayılı Kanun ve buna bağlı olarak çıkarılan yönetmeliklere göre, Türkiye'de belirli köpek ırklarının üretimi, sahiplenilmesi, satışı ve sergilenmesi yasaktır. Bu ırklar şunlardır:

 1. Pitbull Terrier
 2. Japanese Tosa
 3. Dogo Argentino
 4. Fila Brasileiro

Yasaklı Irklarla İlgili Hükümler

 1. Üretim ve Sahiplenme Yasağı: Bu köpek ırklarının üretimi, sahiplenilmesi, satışı ve reklamının yapılması yasaktır. Bu ırklardan birine sahip olan kişiler, hayvanlarını kısırlaştırmak ve kaydettirmek zorundadır.

 2. Kısırlaştırma ve Kayıt Zorunluluğu: Yasaklı ırkların sahipleri, hayvanlarını kısırlaştırarak Tarım ve Orman Bakanlığı'nın belirlediği usullere göre kayıt altına almak zorundadır. Kısırlaştırma işlemi yapılmayan ve kaydedilmeyen hayvanlar, belediyeler tarafından toplatılabilir.

 3. Dolaştırma ve Güvenlik Önlemleri: Bu köpeklerin kamusal alanlarda dolaştırılması, ağızlık ve tasma ile kontrol altında olması koşuluyla mümkündür. Sahipleri, bu hayvanları kamusal alanlarda gezdirirken her zaman ağızlık takmalı ve dayanıklı bir tasma kullanmalıdır.

 4. Cezai Yaptırımlar: Kanuna aykırı hareket edenlere para cezası uygulanır. Yasaklı ırkları üretme, sahiplenme veya satışını yapma gibi faaliyetlerde bulunanlara ciddi cezai yaptırımlar uygulanır.

Kanunun Uygulaması

 • Belediyelerin Görevleri: Belediyeler, yasaklı ırkların kontrolü ve toplanması konusunda yetkilidir. Bu tür köpekler tespit edildiğinde, belediyeler hayvanları toplama ve uygun barınaklara yerleştirme yetkisine sahiptir.

 • Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü: Hayvan hakları savunucusu sivil toplum kuruluşları, yasaklı ırkların korunması ve doğru şekilde bakımının yapılması konusunda farkındalık oluşturma görevini üstlenebilir.

Sonuç

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, belirli köpek ırklarının kontrol altına alınmasını ve bu ırkların kamu güvenliği için tehdit oluşturmasının önlenmesini amaçlamaktadır. Yasaklı ırklar konusunda getirilen bu düzenlemeler, hem insanların güvenliğini sağlamak hem de hayvanların uygun şekilde bakımını ve kontrolünü temin etmek için önemlidir.

Daha fazla bilgi için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi web sitesini ziyaret edebilir veya Resmi Gazete'deki kanun metnine göz atabilirsiniz.

 

5199 sayılı kanun çerçevesinde belediyeler ve evsiz sokak köpekleri ilişkisi nedir?

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Çerçevesinde Belediyeler ve Evsiz Sokak Köpekleri İlişkisi

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, hayvanların korunması, refahı ve uygun şartlarda yaşamalarının sağlanması amacıyla belediyelere önemli sorumluluklar yüklemektedir. Bu kanun, evsiz sokak köpeklerinin bakım ve korunması konusundaki belediye görevlerini ve yetkilerini belirlemektedir. İşte bu kanun çerçevesinde belediyeler ve evsiz sokak köpekleri arasındaki ilişki:

Belediyelerin Görev ve Sorumlulukları

 1. Rehabilitasyon ve Bakım Merkezleri:

  • Belediyeler, evsiz sokak köpekleri için barınaklar ve rehabilitasyon merkezleri kurmak ve işletmek zorundadır. Bu merkezler, sokak köpeklerinin barındırılması, bakımı, tedavisi ve kısırlaştırılması gibi hizmetleri sağlar​​.
 2. Kısırlaştırma ve Aşılama:

  • Sokak köpeklerinin popülasyonunun kontrol altına alınması için belediyeler kısırlaştırma programları yürütmekle yükümlüdür. Ayrıca, bu hayvanların sağlıklarının korunması amacıyla düzenli olarak aşılanmaları gerekmektedir​ 
 3. Kimliklendirme ve Kayıt:

  • Kısırlaştırılan ve aşılanan sokak köpeklerinin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması zorunludur. Bu süreç, hayvanların takibini ve gerektiğinde müdahale edilmesini kolaylaştırır​ 
 4. Acil Müdahale ve Tedavi:

  • Yaralı, hasta veya tehlike altında bulunan sokak köpeklerine acil müdahale edilmesi ve tedavi edilmeleri için belediyeler gerekli önlemleri almalıdır. Bu tür durumlarda hayvanlar, veteriner kliniklerine veya hayvan hastanelerine yönlendirilir​.
 5. Eğitim ve Bilinçlendirme:

  • Belediyeler, halkı hayvan hakları ve sokak hayvanlarının korunması konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapmak zorundadır. Eğitim programları, kamu spotları ve bilgilendirici broşürler aracılığıyla toplumsal farkındalık artırılır​​.

Uygulama ve Denetim

 • Denetim Mekanizmaları:
  • Belediyeler, sokak köpeklerinin refahını sağlamak ve kanuna uygun hareket etmek amacıyla düzenli denetimler yapar. Bu denetimler, barınakların ve rehabilitasyon merkezlerinin standartlara uygun olup olmadığını kontrol etmeyi içerir​.
 • İşbirliği:
  • Belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü gruplarla işbirliği yaparak sokak hayvanlarının bakım ve korunması konusunda daha etkin çalışmalar yürütebilir. Bu işbirlikleri, kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlar​.

Cezai Hükümler

 • İhlaller ve Cezalar:
  • Kanuna aykırı davranan belediye yetkilileri veya sorumluluklarını yerine getirmeyen kişiler için cezai yaptırımlar öngörülmüştür. Bu yaptırımlar, para cezaları ve görevden alınma gibi çeşitli cezaları içerebilir​.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, belediyelere evsiz sokak köpeklerinin korunması ve bakımı konusunda önemli görevler yüklemektedir. Belediyelerin bu görevleri etkin bir şekilde yerine getirmesi, sokak köpeklerinin refahını sağlamak ve toplumsal huzuru korumak açısından büyük önem taşır. Kanunun tam metni ve detayları hakkında daha fazla bilgiye Resmi Gazete'deki kanun metninden ulaşabilirsiniz.

Yasak olmayan bir köpek ağızlık takmak zorunda mıdır?

Türkiye'deki köpek sahiplenme ve bakım kuralları 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde düzenlenmiştir. Yasaklı olmayan köpeklerin ağızlık takma zorunluluğu, genellikle yerel belediyelerin ve mahalli yönetimlerin aldığı kararlar doğrultusunda değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak, köpeklerin ağızlık takma zorunluluğu birkaç duruma bağlı olarak uygulanabilir:

 1. Kamusal Alanlarda Güvenlik:

  • Köpeklerin kamuya açık alanlarda dolaştırılması sırasında, özellikle büyük ve güçlü köpekler için ağızlık takılması önerilebilir veya zorunlu kılınabilir. Bu, diğer insanları ve hayvanları korumak amacıyla alınmış bir güvenlik tedbiridir.
 2. Toplu Taşıma Araçları:

  • Birçok şehirde, köpeklerin toplu taşıma araçlarına binmeleri için ağızlık takmaları gerekmektedir. Bu kural, hem diğer yolcuların güvenliğini sağlamak hem de olası tehlikeleri önlemek amacıyla uygulanır.
 3. Yerel Yönetmelikler:

  • Belediyeler ve yerel yönetimler, kamu düzenini ve güvenliğini sağlamak amacıyla ek düzenlemeler yapabilir. Bu düzenlemeler kapsamında belirli köpek ırkları veya büyüklükteki köpekler için ağızlık takma zorunluluğu getirebilirler.
 4. Veteriner Hekimlerin Tavsiyeleri:

  • Veteriner hekimler, agresif davranışlar gösteren veya tedavi sırasında saldırgan olma potansiyeli taşıyan köpekler için ağızlık kullanımı önerebilir.

Yasaklı Olmayan Köpeklerin Genel Kuralları

Yasaklı olmayan köpeklerin ağızlık takma zorunluluğu genellikle doğrudan kanunlarla belirlenmez. Ancak, köpek sahiplerinin toplumda huzuru ve güvenliği sağlamak adına bu kurallara dikkat etmeleri önemlidir. Bazı durumlarda, köpek sahipleri ağızlık kullanımını aşağıdaki gibi durumlarda dikkate alabilir:

 • Kalabalık Alanlar: Kalabalık meydanlar, parklar ve etkinlik alanlarında köpekler ağızlık takarak dolaştırılabilir.
 • Saldırganlık Geçmişi: Saldırganlık geçmişi olan köpekler için ağızlık kullanımı önemli bir önlemdir.
 • Çocukların Bulunduğu Alanlar: Çocuk parkları ve oyun alanlarında köpekler ağızlık takarak güvenli bir şekilde dolaştırılabilir.

Sonuç

Yasaklı olmayan köpekler için ağızlık takma zorunluluğu, yerel yönetmelikler ve belediye kararlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Köpek sahiplerinin, köpeklerini kamuya açık alanlarda dolaştırırken yerel kurallara uymaları ve toplumsal güvenliği göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Kendi bölgenizdeki spesifik kurallar için yerel belediyenizin web sitesini veya ilgili yönetmelikleri incelemeniz önerilir.

Yasaklı olmayan ırkların ağızlık takması gerektiğini kanıtlayan madde hangisidir? Bu yorumu sen mi kattın yoksa bir kanun maddesinde açıkça yazılı mıdır?

Yasaklı olmayan köpek ırklarının ağızlık takma zorunluluğu ile ilgili doğrudan bir madde 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda bulunmamaktadır. Ancak, belirli durumlarda ağızlık takma zorunluluğu yerel yönetmelikler ve belediyelerin aldığı kararlarla düzenlenebilir. Aşağıda bu konuyla ilgili bilgi ve yasal düzenlemeler hakkında açıklamalar bulabilirsiniz:

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve İlgili Yönetmelikler

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, genel olarak hayvan haklarını ve refahını koruma amacı taşır ve hayvanların bakım, beslenme ve korunması konularında genel hükümler içerir. Bu kanun çerçevesinde belirli yasaklı ırklar dışında köpeklerin ağızlık takma zorunluluğuna dair spesifik bir madde bulunmamaktadır.

Yerel Yönetmelikler ve Belediye Kararları

 1. Belediye Yönetmelikleri:

  • Yerel yönetimler ve belediyeler, kamu düzenini ve güvenliğini sağlamak amacıyla ek düzenlemeler yapabilirler. Bu düzenlemeler kapsamında, belirli köpek ırkları veya büyüklükteki köpekler için ağızlık takma zorunluluğu getirebilirler.
  • Örneğin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hayvanların korunması ve hayvan haklarının sağlanmasına ilişkin aldığı bazı kararlar vardır ve bu kararlar belirli alanlarda köpeklerin ağızlık takmasını zorunlu kılabilir.
 2. Toplu Taşıma Kuralları:

  • Toplu taşıma araçlarında köpeklerin taşınması sırasında ağızlık takılması, birçok belediyenin toplu taşıma kurallarında yer alır. Bu kurallar, yolcuların güvenliğini sağlamak amacıyla konulmuştur.

Spesifik Yönetmelikler ve Mevzuat

Ağızlık takma zorunluluğu, doğrudan kanunda belirtilmeyebilir ancak ilgili yerel yönetmelikler veya belediye kararlarıyla düzenlenebilir. Bu nedenle, kendi bölgenizdeki spesifik kurallar ve yönetmelikler hakkında bilgi edinmek için yerel belediyenizin web sitesini veya ilgili yönetmelikleri incelemeniz önemlidir.

Öneri ve Uygulamalar

Köpek sahipleri, köpeklerini kamusal alanlarda dolaştırırken yerel kurallara uymalı ve toplumsal güvenliği göz önünde bulundurmalıdır. Ağızlık kullanımı, özellikle büyük ve güçlü köpekler için kamu güvenliği açısından önerilebilir. Ancak bu, doğrudan 5199 sayılı kanunun bir gerekliliği olmayıp, yerel yönetimlerin belirlediği kurallara göre şekillenmektedir.

Sonuç

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda yasaklı olmayan köpeklerin ağızlık takma zorunluluğuna dair doğrudan bir madde bulunmamaktadır. Ancak, yerel yönetmelikler ve belediye kararları bu konuda spesifik düzenlemeler yapabilir. Bu nedenle, köpek sahiplerinin yerel yönetmeliklere dikkat etmeleri ve gerektiğinde ağızlık kullanmaları önemlidir. Kendi bölgenizdeki kurallar hakkında bilgi almak için yerel belediyenizin web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

 

İstanbul Büyükşehir belediyesinin evcil hayvanlar ile ilgili aldığı kararlar nelerdir?

4 site arandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) evcil hayvanların toplu taşıma araçlarında taşınabilmesine yönelik belirli kurallar belirlemiştir. Bu kurallar çerçevesinde evcil hayvanların toplu ulaşım araçlarına kabul edilebilmesi için bazı şartlar vardır:

 1. Küçük Köpekler ve Kediler: Küçük köpekler (5 kg'dan hafif) ve kediler, tasma ve ağızlık takılı olmak şartıyla günün her saati toplu taşıma araçlarında seyahat edebilirler. Kedilerin özel taşıma çantaları, sepetleri veya kafesleri olması gereklidir.

 2. Büyük Köpekler: 5 kg'dan ağır köpekler ise yalnızca yoğun saatler dışında (07.00-10.00 ve 16.00-20.00 saatleri arasında) toplu taşıma araçlarında seyahat edebilirler. Bu köpeklerin de tasma ve ağızlık takmaları zorunludur.

 3. Rehber Köpekler: Görme engellilere refakat eden rehber köpekler ise günün her saatinde toplu taşıma araçlarına kabul edilmektedir ve bu köpekler de tasma ve ağızlık takmak zorundadır.

 4. Kuşlar ve Diğer Küçük Hayvanlar: Küçük evcil kuşlar kafeslerinde taşınmalıdır. Diğer evcil hayvanlar için de benzer taşıma koşulları geçerlidir.

Bu kurallara uyulmadığı takdirde, evcil hayvan sahiplerine karşı yasal işlem başlatılabilir ve hayvanların toplu taşıma araçlarına kabul edilmesi reddedilebilir​ (Timeturk)​​ (İETT)​.

Bu düzenlemeler, evcil hayvanların güvenli ve rahat bir şekilde seyahat edebilmesi için getirilmiştir ve toplu taşıma araçlarındaki diğer yolcuların konforunu da gözetmektedir.

 

Yazdıklarına bakarak ağızlık takma zorunluluğunu yine göremedim?

Haklısınız, doğrudan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin evcil hayvanların toplu taşıma araçlarında ağızlık takma zorunluluğu ile ilgili bir düzenlemesi bulunmamaktadır. Ancak genel uygulamalar ve güvenlik önlemleri açısından bazı genel kurallar ve tavsiyeler mevcut olabilir. Bu konuda daha açık ve kesin bilgiler için doğrudan belediyenin ilgili düzenlemelerine ve resmi açıklamalarına bakmak önemlidir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kuralları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin evcil hayvanlarla ilgili toplu taşıma kuralları genellikle hayvanların güvenli ve diğer yolcuların rahatı göz önünde bulundurularak belirlenir. Belirtilen şartlar genellikle:

 1. Küçük Hayvanlar:

  • Küçük köpekler ve kediler için genellikle taşıma çantası, kafes veya sepet içinde olmaları gerekmektedir.
  • Küçük köpekler için ağızlık takılması ve tasma zorunluluğu belirtilmemiştir.
 2. Büyük Köpekler:

  • Büyük köpeklerin toplu taşıma araçlarında yalnızca yoğun saatler dışında seyahat edebilmesi ve genellikle tasma ve ağızlık takmaları gerektiği belirtilmiştir.
 3. Rehber Köpekler:

  • Rehber köpeklerin günün her saatinde toplu taşıma araçlarına kabul edildiği ve bu köpeklerin de tasma ve ağızlık takmaları gerektiği belirtilmiştir.

Toplu Taşıma Araçları İçin Genel Kurallar

 • Genel Güvenlik: Büyük köpeklerin ve rehber köpeklerin toplu taşıma araçlarında tasma ve ağızlık takmalarının belirtilmesi, genellikle güvenlik amacı taşır.
 • Yerel Yönetmelikler: Belediyeler ve yerel yönetimlerin, kamu düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla ek düzenlemeler yapma yetkisi vardır. Bu düzenlemeler kapsamında, belirli köpek ırkları veya büyüklükteki köpekler için ağızlık takma zorunluluğu getirebilirler.

Kaynaklar

Daha detaylı bilgi almak ve kesin kuralları öğrenmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi web sitesini veya İETT'nin toplu taşıma kurallarını inceleyebilirsiniz:

Bu kaynaklardan daha ayrıntılı ve güncel bilgilere ulaşabilirsiniz. Eğer bu konuda kesin bir bilgi arıyorsanız, belediyenin ilgili birimleriyle doğrudan iletişime geçmek en doğrusu olacaktır.

İstanbulda toplu taşıma dışındaki ağızlık takma durumu nedir? Örneğin parklarda ağızlık takması zorunlu mu?

4 site arandı

İstanbul'da toplu taşıma dışında parklar ve genel kamu alanlarında köpeklere ağızlık takma zorunluluğu hakkında belirgin bir kanuni düzenleme bulunmamaktadır. Mevcut düzenlemeler ağırlıklı olarak yasaklı ırklar için geçerlidir ve bu köpeklerin kamuya açık alanlarda ağızlık takması zorunludur. Ancak genel olarak sahipli köpeklerin parklarda ya da diğer kamusal alanlarda ağızlık takma zorunluluğuna dair özel bir hüküm yoktur​ (Onedio)​​ (Petarkadas)​​ (Haber3)​.

Bu bağlamda, İstanbul’da köpeğinizle parklarda ya da diğer kamu alanlarında gezerken köpeğinizin 5199 sayılı Kanun kapsamında yasaklı bir ırk olmaması halinde ağızlık takma zorunluluğu yoktur. Ancak, köpeğinizin tasmasıyla dolaştırılması ve gerekli kontrollerinin yapılmış olması önemlidir. Herhangi bir olumsuz duruma karşı, köpeğinizin kimlik belgelerini ve aşı kayıtlarını yanınızda bulundurmanız faydalı olacaktır.

Bloga dön

Yorum yapın

Yorumların yayınlanabilmesi için onaylanması gerektiğini lütfen unutmayın.